Search


          Psycholog do domu Psycholog do domu Wsparcie Psychologiczne i Terapeutyczne na całą Polskę

                                                          

W związku z zagrożeniem zarażenia COVID-19 zachęcamy Państwa do korzystania z naszych usług Online. Nasi psycholodzy połączą się z Państwem poprzez Skype, a także przeprowadzają konsultacje mailowe bądź telefoniczne. W obecnej sytuacji, jest to najlepsze rozwiązanie dla osób, które potrzebują konsultacji z psychologiem. Serdecznie zapraszamy!

                       

Łódź Łódź

Psycholog Łódź


        Wskaźniki dotyczące zdrowia psychicznego dla Łodzi


Choroby psychiczne stają się coraz większym problemem zdrowotnym
w województwie łódzkim, w tym i w Łodzi. Według danych Informatora Statystycznego Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, w 2010 r. nastąpił bardzo znaczny wzrost liczby leczonych w poradniach zdrowia psychicznego. Ogółem leczono 92 809 osób, tj. o 12 173 więcej niż w roku poprzednim.

Wzrosła także liczba leczonych po raz pierwszy z 20 779 osób w 2009 r., do 23 253 w 2010 r.

Wg danych Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi w województwie łódzkim wśród leczonych, najczęstsze rozpoznanie to zaburzenia nerwicowe, zaburzenia afektywne. Spośród 8 najczęstszych rozpoznań zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu znajdują się na 5 miejscu, zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych na miejscu ostatnim.

Największy odsetek leczonych (26,4 %) stanowią pacjenci z zaburzeniami nerwicowymi związanymi ze stresem. Pacjenci ze schizofrenią stanowili ponad 12 % leczonych, natomiast pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi 11,3 %. Ponad 60,6 % pacjentów leczonych w poradniach zdrowia psychicznego, to osoby w wieku 30 – 64 lat.

W porównaniu do roku 2009, zmalała o 260 osób liczba leczonych w poradniach odwykowych. W 2010 r. leczono ogółem 15 646 osób, w tym po raz pierwszy 8 756 osób.
W poradniach odwykowych liczba leczonych po raz pierwszy wzrosła o 101 osób. Największy odsetek (72 %) leczonych stanowią pacjenci z zespołem uzależnienia, a największą grupę
prawie 83 % leczonych stanowili pacjenci w wieku 30 – 64 lat.

W 2010 r., w poradniach leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych leczono 2 141 osób, głównie z powodu używania substancji psychoaktywnych (54,6 %). Najwięcej leczonych to osoby w wieku 30 – 64 lata (ponad 61 %).

Prawie 2krotnie w porównaniu do roku poprzedniego (2009 r.) wzrosła liczba leczonych w poradniach psychologicznych. W 2010 r. leczono ogółem 5 104 osoby, z czego prawie 89  % to pacjenci z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień). Największy odsetek leczonych stanowią pacjenci w wieku 018 lat (30,4 %) i w wieku 3064 lat (41,2 %).

W zespołach środowiskowego leczenia domowego, w 2010 r. leczono ogółem
128 osób, w tym 72,6 % w wieku powyżej 65 lat. Prawie 51 % leczonych stanowią osoby
z organicznymi zaburzeniami psychicznymi włącznie z zespołami objawowymi.


W Łodzi w 2010 r. łącznie specjalistyczną psychiatryczną i psychologiczną opieką ambulatoryjną objęto ponad 52 tys. osób z zaburzeniami psychicznymi. Z tego 70 % to leczeni w poradniach zdrowia psychicznego (bez uzależnień), 11,5 % leczeni w poradniach odwykowych (od alkoholu) oraz 2,6 % leczeni w poradniach profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Wśród leczonych z zaburzeniami psychicznymi 7,3 % stanowiły osoby do 18 roku życia. Byli oni pod opieką poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.W ogólnopolskim programie "psycholog do domu" dostępni są psychologowie z całej Polski, w tym z miasta Łódź - województwo: łódzkie, powiat: Łódź[2]. Psychologa można zamówić pod nr. telefonów: tel: 533 330 513, (22) 881 96 37.

Wskaźniki dotyczące zdrowia psychicznego dla ŁodziChoroby psychiczne stają się coraz większym problemem zdrowotnym
w województwie łódzkim, w tym i w Łodzi. Według danych Informatora Statystycznego Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, w 2010 r. nastąpił bardzo znaczny wzrost liczby leczonych w poradniach zdrowia psychicznego. Ogółem leczono 92 809 osób, tj. o 12 173 więcej niż w roku poprzednim.

Wzrosła także liczba leczonych po raz pierwszy z 20 779 osób w 2009 r., do 23 253 w 2010 r.

Wg danych Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi w województwie łódzkim wśród leczonych, najczęstsze rozpoznanie to zaburzenia nerwicowe, zaburzenia afektywne. Spośród 8 najczęstszych rozpoznań zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu znajdują się na 5 miejscu, zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych na miejscu ostatnim.

Największy odsetek leczonych (26,4 %) stanowią pacjenci z zaburzeniami nerwicowymi związanymi ze stresem. Pacjenci ze schizofrenią stanowili ponad 12 % leczonych, natomiast pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi 11,3 %. Ponad 60,6 % pacjentów leczonych w poradniach zdrowia psychicznego, to osoby w wieku 30 – 64 lat.

W porównaniu do roku 2009, zmalała o 260 osób liczba leczonych w poradniach odwykowych. W 2010 r. leczono ogółem 15 646 osób, w tym po raz pierwszy 8 756 osób.
W poradniach odwykowych liczba leczonych po raz pierwszy wzrosła o 101 osób. Największy odsetek (72 %) leczonych stanowią pacjenci z zespołem uzależnienia, a największą grupę
prawie 83 % leczonych stanowili pacjenci w wieku 30 – 64 lat.

W 2010 r., w poradniach leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych leczono 2 141 osób, głównie z powodu używania substancji psychoaktywnych (54,6 %). Najwięcej leczonych to osoby w wieku 30 – 64 lata (ponad 61 %).

Prawie 2krotnie w porównaniu do roku poprzedniego (2009 r.) wzrosła liczba leczonych w poradniach psychologicznych. W 2010 r. leczono ogółem 5 104 osoby, z czego prawie 89  % to pacjenci z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień). Największy odsetek leczonych stanowią pacjenci w wieku 018 lat (30,4 %) i w wieku 3064 lat (41,2 %).

W zespołach środowiskowego leczenia domowego, w 2010 r. leczono ogółem
128 osób, w tym 72,6 % w wieku powyżej 65 lat. Prawie 51 % leczonych stanowią osoby
z organicznymi zaburzeniami psychicznymi włącznie z zespołami objawowymi.


W Łodzi w 2010 r. łącznie specjalistyczną psychiatryczną i psychologiczną opieką ambulatoryjną objęto ponad 52 tys. osób z zaburzeniami psychicznymi. Z tego 70 % to leczeni w poradniach zdrowia psychicznego (bez uzależnień), 11,5 % leczeni w poradniach odwykowych (od alkoholu) oraz 2,6 % leczeni w poradniach profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Wśród leczonych z zaburzeniami psychicznymi 7,3 % stanowiły osoby do 18 roku życia. Byli oni pod opieką poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.Poniżej prezentujemy przykładowe przypadki, w których udzielaliśmy wsparcia.

Imiona, miejsca i inne szczegóły zostały zmienione aby uniknąć możliwości identyfikacji.