Search


          Psycholog do domu Psycholog do domu Wsparcie Psychologiczne i Terapeutyczne na całą Polskę

                                                                                  

Statut Fundacji

 

 

 

 

             

 

 

Statut Fundacji „Innowacyjne Wsparcie Psychologiczne”

                 (Tekst jednolity z dnia 29.10.2014 r.)§1
Nazwa, obszar działania, fundatorzy


1.    Fundacja prowadzi działalność pod nazwą: Fundacja „Innowacyjne Wsparcie Psychologiczne”.

2.    W zakresie współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się przekładem nazwy na języki obce.

3.    Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja IWP.

4.    Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

5.    Fundatorami są – Andrzej Zakrzewski oraz Sławomir Głowacki.

6.    Fundacja posiada osobowość prawną od chwili jej zarejestrowania.

7.    Siedzibą Fundacji jest Zalesie Górne.

 

8.    Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

9.    Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku
o fundacjach (tekst jednolity z 1991 roku, Dz.U. Nr 46, poz. 203 ze zm.)
oraz Statutu.

10.    Fundacja prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jego granicami. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne na całym obszarze swego działania.

11.    Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą dla realizacji swojego celu.