Search


          Psycholog do domu Psycholog do domu Wsparcie Psychologiczne i Terapeutyczne na całą Polskę

                                                          

W związku z zagrożeniem zarażenia COVID-19 zachęcamy Państwa do korzystania z naszych usług Online. Nasi psycholodzy połączą się z Państwem poprzez Skype, a także przeprowadzają konsultacje mailowe bądź telefoniczne. W obecnej sytuacji, jest to najlepsze rozwiązanie dla osób, które potrzebują konsultacji z psychologiem. Serdecznie zapraszamy!

                       

Program PDD

Struktura programu Psycholog do domu

Tak działa nasz program.  Każda diagnoza jest potwierdzana i zatwierdzana przez Zespół Psychologa Naczelnego (ZPN) 

Unikamy w ten sposób pomyłek diagnostycznych, jak również eliminujemy częste, patologiczne wręcz zjawisko „łapania i trzymania pacjenta”, bo przecież gabinet trzeba z czegoś utrzymać. Dzięki naszemu „Programowi” uzyskacie rzetelną i trafną diagnozę, a następnie całą „ścieżkę” zdrowienia, aż do skutecznego rozwiązania problemu.

  1. Psycholog 1-go kontaktu rozpoznaje problem podczas I wizyty, najlepiej wizyty domowej a więc w naturalnym środowisku życia klienta.
  1. Psycholog 1-go kontaktu zdaje raport z wizyty, który jest przekazywany w razie potrzeby do odpowiedniego psychologa z zespołu psychologów konsultantów lub do kilku psychologów, gdy problem klienta dotyka kilku sfer. Zdanie raportu spełnia też rolę superwizji oraz ma za zadanie wykluczyć pomyłki diagnostyczne.
  1. Psycholog 1-go kontaktu składa II i III wizytę w domu klienta w celu wystawienia prawidłowej diagnozy problemu, poprzez określanie obszarów do pracy psychologicznej.
  1. Psycholog 1-go kontaktu w porozumieniu z Zespołem Psychologów Konsultantów oraz z Psychologiem Naczelnym wytyczają dalszą ścieżkę zdrowienia klienta. Główna ścieżka prowadzenia klienta teraz rozgałęzia się na cztery warianty. Klient może być skierowany do:

A/ kontynuacji rozpoczętych rozmów z Psychologiem I kontaktu, które będą spełniać rolę terapii w warunkach domowych

B/ Gabinetu specjalistycznego

C/ Poradni specjalistycznej

D/ Ośrodka specjalistycznego

 

Zespół psychologów konsultantów składa się z psychologów następujących specjalności:

 -  certyfikowany terapeuta uzależnień

 - psycholog / psychoterapeuta ogólny, pracujący metodami behawioralno-poznawczymi

 - psycholog seksuologiczny

 - psycholog neurologiczny

 - psycholog d.s. problemów wychowawczych dzieci i młodzieży

 - psycholog d.s.zaburzeń rozwojowych (Autyzm, zab.Aspergera, inne)

 - psycholog psychiatryczny (psychozy, nerwice, fobie, natręctwa, depresja)

 - psycholog onkologiczny, chorób Alzheimera, Parkinsona

 

Zespołowi merytorycznie przewodniczy Psycholog Naczelny.

 

Pierwsza wizyta psychologa w miejscu pobytu klienta ma jedynie charakter „zapoznawczy”, co wynika ze specyfiki zawodu. Podczas tej wizyty psycholog próbuje zdefiniować problem, który skłonił klienta do sięgnięcia po pomoc, pozyskać jego zaufanie, które jest sprawą kluczową w tak delikatnej materii jaką jest ludzka psychika. Pierwsza wizyta przeważnie nie kończy się diagnozą, ponieważ nie można w tak krótkim czasie rzetelnie ocenić stanu klienta i przyczyn jego kłopotów. Psycholog informuje klienta o ewentualnej potrzebie odbycia co najmniej kilku spotkań w celu wydania diagnozy.

 

 Szacuje się, że potrzeba co najmniej trzech spotkań psychologa z klientem, zanim możliwe będzie postawienie diagnozy. Liczba wizyt zależy jednak od oceny sytuacji przez psychologa oraz woli pacjenta. O ile to możliwe, finałem trzeciego spotkania stron powinna być diagnoza i ewentualnie skierowanie do dalszej terapii w gabinecie psychologicznym, ośrodku terapeutycznym, ośrodku leczenia uzależnień i tym podobnych placówkach lub nawet wskazanie do leczenia psychiatrycznego.

 

Diagnoza psychologa pierwszego kontaktu zawsze jest konsultowana z psychologiem konsultantem/diagnostą członkiem "ZPN", któremu „podlega” dany psycholog. Konsultant może zlecić wykonanie dodatkowych badań. Każdy psycholog może zawsze konsultować „swoje” przypadki z diagnostą, który nadzoruje jego pracę. Obaj mają dostęp do dokumentacji medycznej klienta.

 

W przypadku wskazania do dalszego leczenia, psycholog „prowadzący” danego klienta, ustala z nim dalsze kroki lub, po uzyskaniu zgody klienta, przekazuje informację do Centrum logistycznego w celu uzgodnienia przez pracowników Centrum bezpośrednio z klientem ośrodka leczenia, terminu pobytu, kosztów, sposobu zapłaty.

 Jeżeli klient wyraża chęć kontynuacji spotkań z psychologiem, ten może wyznaczyć terminy kolejnych wizyt za pośrednictwem Centrum logistycznego. Proces płatności za kolejne wizyty przebiega analogicznie jak przed pierwszą wizytą.

Kontakt klienta z PDD jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktu, poczty elektronicznej, telefonu. W ten sposób może uzyskać wszelkie, niezbędne informacje i zamówić wizytę psychologa.

Maksymalny czas oczekiwania na wizytę wynosi trzy dni robocze od momentu nawiązania kontaktu i uiszczenia przez klienta opłaty za wizytę, przy czym warunkiem odbycia wizyty przez psychologa jest potwierdzenie wpłaty należności. Płatności odbywają się za pośrednictwem kanałów internetowych (karta kredytowa, sms na wskazany numer) i tradycyjnych (wpłata lub przelew środków na konto). Wyklucza się możliwość przyjmowania opłat bezpośrednio przez psychologów. Opłata za wizytę psychologa, według obowiązującego cennika. Dla przykładu koszt typowej (60 minut) wizyty, wraz z dojazdem, wynosi 150 zł.

 

Cały proces, od momentu pierwszego kontaktu klienta z PDD, poprzez umówienie terminu wizyty, weryfikację uiszczenia należności, aż do potwierdzenia wizyty obsługuje Centrum logistyczne - Biuro Obsługi Klienta.

 

Pracownicy Centrum logistycznego tworzą Kartę klienta w systemie informatycznym, wprowadzając podstawowe niezbędne dane teleadresowe. Prowadzą także kalendarz wizyt. Pracownicy Centrum logistycznego nie mają dostępu do żadnych danych medycznych. Karta klienta w części dotyczącej przebiegu wizyt, terapii, diagnostyki, wyników badań jest uzupełniana przez psychologa pierwszego kontaktu. Dostęp do danych ma wyłącznie psycholog „prowadzący” i psycholog konsultant/diagnosta, członek Zespołu Psychologa Naczelnego - "ZPN".

 

Czas trwania wizyty wynosi około 60 minut.

 

 

Dokumentacja medyczna klienta powinna być przekazana bezpośrednio klientowi.

 

 

 Definicje:

 

Psycholog pierwszego kontaktu – odbywa wizyty w mieszkaniach pacjentów, sugeruje diagnozę, którą konsultuje z psychologiem konsultantem. Przekazuje diagnozę ostateczną, także dotyczącą dalszego leczenia. Potwierdza z pacjentem decyzję o podjęciu dalszego leczenia, przekazuje informację do Koordynatora za pośrednictwem sytemu informatycznego. Prowadzi Klienta/Pacjenta do momentu przekazania go do dalszego leczenia, np. w gabinecie lub ośrodku terapeutycznym.

 

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze pacjent może sobie życzyć wizyty psychologa w domu i wtedy równie dobrze miejscem pierwszego kontaktu z psychologiem może się stać gabinet.

 

Psycholog konsultant/Diagnosta – wchodzi w skład Zespołu Psychologa Naczelnego "ZPN", konsultuje wyniki pracy psychologa pierwszego kontaktu, weryfikuje jego diagnozę oraz wydaje decyzję co do dalszego leczenia i przekazuje ją do psychologa pierwszego kontaktu..

 

Centrum logistyczne – (Biuro Obsług Klienta) otrzymuje informacje, gromadzi i analizuje dane o pacjentach. W ramach Centrum logistycznego, Dyspozytor wprowadza dane podstawowe o Kliencie, prowadzi kalendarz wizyt i koordynuje proces płatności. Kontaktuje się bezpośrednio z Klientem. Dyspozytor nie ma dostępu do danych medycznych Klienta. Koordynator nadzoruje pracę Dyspozytorów. Jest odpowiedzialny za skomunikowanie Klienta z ośrodkiem terapeutycznym oraz nadzór nad przekazaniem dokumentacji medycznej i rozliczeniem należności za leczenie w ośrodku.

 

Ośrodek leczenia – gabinet psychologiczny, psychiatryczny, psychoterapeutyczny, poradnie, ośrodki leczenia uzależnień oraz inne ośrodki terapeutyczne, zakłady psychiatryczne.

Zarówno wizyty domowe jak i gabinetowe czy też w Ośrodkach leczenia przestrzegają zasad systemu jakości CASAD&CARE™

 

Czytaj:

Nasza oferta