Search


          Psycholog do domu Psycholog do domu Wsparcie Psychologiczne i Terapeutyczne na całą Polskę

                                                                                  

Rozwój osobisty

Spis treści

Rozwój dla siebie

 

Myślę, że chcę się rozwijać

Rozwój osobisty to obszar dedykowany osobom pragnącym świadomie zaprojektować swoje spełnione i szczęśliwe życie. Świadomy rozwój obejmuje wszystkie istotne dla harmonijnego rozwoju sfery życia człowieka: umysł, ciało i duszę. Wsparcie w tym obszarze koncentruje się na kształtowaniu i doskonaleniu ważnych umiejętności oraz określaniu i realizacji ustalonych celów indywidualnie lub w grupie warsztatowej. Z pomocą coacha lub trenera zadbasz o swój rozwój zawodowy i osobisty w wybranym obszarze. Coaching pomaga w uzyskaniu wglądu w obecną sytuację, dotarciu do zasobów, sprzyja otwieraniu się na nowe możliwości, eliminowaniu blokad i dokonywaniu transformacji. Jest sztuką odpowiedniego zadawania pytań tak aby człowiek mierzący się z jakimś problemem czy zagadnieniem sam znalazł rozwiązania, uaktywnił zasoby. Coach jest lustrem, ukazującym to czego nie dostrzegamy. Nie doradza gotowych rozwiązań lecz pomaga je wypracować.