Search


          Psycholog do domu Psycholog do domu Wsparcie Psychologiczne i Terapeutyczne na całą Polskę

                                                          

W związku z zagrożeniem zarażenia COVID-19 zachęcamy Państwa do korzystania z naszych usług Online. Nasi psycholodzy połączą się z Państwem poprzez Skype, a także przeprowadzają konsultacje mailowe bądź telefoniczne. W obecnej sytuacji, jest to najlepsze rozwiązanie dla osób, które potrzebują konsultacji z psychologiem. Serdecznie zapraszamy!

                       

Warszawa

Psycholog Warszawa

 

Ochrona zdrowia psychicznego w Warszawie

 

Minęły trzy lata realizacji w stolicy Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Warszawa przeznaczyła 400 tys. zł dotacji na powstanie zespołów leczenia środowiskowego pacjentów z przewlekłą chorobą psychiczną.

Opiece psychiatrycznej nadano kierunek kompleksowy m.in. poprzez utworzenie 12 miejskich centrów zdrowia psychicznego funkcjonujących we wszystkich dzielnicach Warszawy.

Obecna struktura większości centrów, a także potrzeby zdrowotne warszawiaków wskazały na konieczność rozwoju nowoczesnych form opieki psychiatrycznej - środowiskowej i dziennej. Dlatego też rada m.st. Warszawy 11 lipca 2013 roku podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na remonty samodzielnym zakładom opieki zdrowotnej, aby można było sprawować tam opiekę środowiskowa, dzienną.

Zespoły leczenia środowiskowego są wyspecjalizowaną formą ambulatoryjno - domowej wszechstronnej opieki udzielanej pacjentom, którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym i wymagają dalszych, intensywnych oddziaływań socjoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych, z którymi nie udało się uzyskać trwałej efektywnej współpracy w leczeniu w warunkach oddziału dziennego lub poradni (chorzy wielokrotnie hospitalizowani) lub nie utrzymują się w innych formach leczenia.

Personel zespołu, w skład którego wchodzą m.in. lekarze psychiatrzy, psychoterapeuci, psycholodzy, pielęgniarki oraz pracownicy socjalni powinni udzielać świadczeń z zakresu: porad diagnostycznych, terapeutycznych, kontrolnych, psychologicznych, wizyt domowych, sesji psychoterapii indywidualnej lub rodzinnej, grupowej, sesji wsparcia psychospołecznego.

 

W ogólnopolskim programie "psycholog do domu" dostępni są psychologowie z całej Polski, w tym z miasta Warszawa - województwo: mazowieckie, powiat: M. st. Warszawa[2].

Psychologa można zamówić poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta

 

Poniżej prezentujemy przykładowe przypadki, w których udzielaliśmy wsparcia.

Imiona, miejsca i inne szczegóły zostały zmienione aby uniknąć możliwości identyfikacji.