Search


     Psycholog do domu Psycholog do domu Wsparcie Psychologiczne i Terapeutyczne na całą Polskę

                                                          

W związku z zagrożeniem zarażenia COVID-19 zachęcamy Państwa do korzystania z naszych usług Online. Nasi psycholodzy połączą się z Państwem poprzez Skype, a także przeprowadzają konsultacje mailowe bądź telefoniczne. W obecnej sytuacji, jest to najlepsze rozwiązanie dla osób, które potrzebują konsultacji z psychologiem. Serdecznie zapraszamy!

                       

Cele Fundacji

 

 

 

 

 

       Celem Fundacji jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi       społecznemu, gospodarczemu oraz poprawie jakości życia społeczności poprzez prowadzenie i finansowanie następujących działań:

 

 

 1. działalność dobroczynna na rzecz ofiar wojny ukraińsko-rosyjskiej oraz uchodźców z Ukrainy;
 2. działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, uzależnionych oraz osób społecznie wykluczonych;
 3. ochrona zasobów przyrodniczych Polski i Ukrainy;
 4. ochrona dziedzictwa kulturowego Polski i Ukrainy
 5. rozwijanie wzajemnej przyjaźni i współpracy pomiędzy obywatelami Polski i Ukrainy;
 6. wspieranie rozwoju kontaktów kulturalnych, oświatowych, ekonomicznych i politycznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą;
 7. upowszechnianie wartości demokratycznych oraz idei społeczeństwa obywatelskiego wśród obywateli Polski i Ukrainy;
 8. propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społecznemu, gospodarczemu oraz poprawie jakości życia społeczeństwa w Polsce oraz na Ukrainie;
 9. działalność mająca na celu integrację ukraińskich imigrantów z polskim społeczeństwem;
 10. działalność społeczna, naukowa, kulturalna i oświatowa na rzecz rozwoju regionu;
 11. świadczenie pomocy na rzecz obywateli Ukrainy w zakresie zatrudnienia, zakwaterowania oraz legalizacji pobytu w Polsce.