Search


          Psycholog do domu Psycholog do domu Wsparcie Psychologiczne i Terapeutyczne na całą Polskę

                                                                                  

Uzależnienie od internetu

Spis treści

Uzależnienie od internetu (siecioholizm)

Siecioholizm, profesjonalna pomoc psychologiczna w walce z siecioholizmem

 

Zwykle nałogi kojarzą się z alkoholizmem, narkomanią czy hazardem. Tymczasem to nie one, ale… siecioholizm określany jest przez psychologów  jako największe niebezpieczeństwo oraz najbardziej rozpowszechniony nałóg we współczesnym świecie.

Uzależnienie od Internetu należy do uzależnień behawioralnych, czyli takich których podstawową cechą jest potrzeba, a wręcz przymus wykonywania pewnych, określonych czynności. Szczególnie łatwo dać się „pochłonąć sieci” wówczas, gdy prowadzi się samotne życie lub ma się problemy z nawiązywaniem i utrzymywaniem bliskich relacji…  W rozmowach z terapeutami, siecioholicy najczęściej jako pierwotną przyczynę  swojego nałogu podają właśnie wyobcowanie, problemy rodzinne, niskie poczucie własnej wartości, brak zrozumienia, społeczną izolację i głęboką samotność…