Search


          Psycholog do domu Psycholog do domu Wsparcie Psychologiczne i Terapeutyczne na całą Polskę

                                                                                  

Ludzie Fundacji

 

 

ZARZĄD:

    Sławomir Głowacki - Prezes Zarządu
pomysłodawca i twórca programu „Psycholog do Domu” przedstawiciel organizacji pozarządowych w Sejmie RP, szczególnie zorientowany w dziedzinie uzależnień. Był twórcą, dyrektorem i fundatorem działającego od 2004 r. pod Fundacją „FROGI” Ośrodka Leczenia Uzależnień „Dromader”.

 

 

Rada Fundacji:

 

Tetiana Metan – Przewodnicząca Rady

 

Do udziału w pracach Rady Fundacji zaproszono członków:

Rady Programowo-Naukowej

oraz 

Zespołu Psychologa Naczelnego