Search


     Psycholog do domu Psycholog do domu Wsparcie Psychologiczne i Terapeutyczne na całą Polskę

                                                                                  

Obszary działania Obszary działania

 

mazowieckie podkarpackie lubelskie świętokrzyskie małopolskie dolnośląskie wielkopolskie łódzkie podlaskie warmińsko-mazurskie kujawsko-pomorskie pomorskie zachodniopomorskie śląskie opolskie lubuskie

statystyka zagrożeń związanych ze zdrowiem psychicznym

W poradniach, które zapewniały świadczenia osobom z zaburzeniami psychicznymi, spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych leczyło się w województwie śląskim ponad 2,6 tys. osób, było to ponad 7% leczonych osób w kraju. Z usług poradni dla osób uzależnionych od alkoholu skorzystało w województwie śląskim 21 tys. mieszkańców (dla porównania w województwie lubuskim leczonych było zaledwie 5 tys. osób).

Do najbardziej rozpowszechnionych zagrożeń związanych ze zdrowiem psychicznym wśród mieszkańców województwa śląskiego należą:

 • zaburzenia nastroju,

 • organiczne zaburzenia psychiczne,

 • schizofrenia,

 • depresje,

 • zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym.


W 2008 r. na terenie województwa śląskiego działały 24 zakłady psychiatrycznej opieki stacjonarnej, o łącznej liczbie 3 780 łóżek rzeczywistych (8,1 łóżka na 10 tys. mieszkańców) oraz 13 oddziałów psychiatrycznych znajdujących się w szpitalach ogólnych, z łączną liczbą 504 łóżek rzeczywistych i 120 miejscami dziennymi. Psychiatryczną opiekę stacjonarną tworzyło w regionie 7 szpitali, 3 ośrodki leczenia odwykowego alkoholowego, 3 zakłady opiekuńczo-lecznicze, 1 zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i 10 ośrodków rehabilitacyjnych dla uzależnionych od środków psychoaktywnych.


Zakłady opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne:

Zakłady opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne:

 1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny w Gorzycach w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gorzycach.

 2. Zakład/Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny w Państwowym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Międzybrodziu Bialskim.

 3. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr Emila Cyrana w Lublińcu.

Czytaj więcej: Zakłady opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne:

Ośrodki rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych:

Ośrodki rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych:

 1. Centrum Leczenia Uzależnień Górnośląskiego Stowarzyszenia „FAMILIA” w Gliwicach.

 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MONAR” Ośrodek Rehabilitacyjno– Readaptacyjny w Dębowcu (gmina Poraj).

 3. Oddział Terapii dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zespołami Psychotycznymi w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień FAMILIA w Gliwicach.

 4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Lecznictwa Odwykowego „SZANSA” w Pławniowicach.

  Czytaj więcej: Ośrodki rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych:

Ośrodki leczenia odwykowego alkoholowego na Śląsku:

Ośrodki leczenia odwykowego alkoholowego:

 1. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo–Leczniczym w Gorzycach.

 2. Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach.

 3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Leczenia Uzależnień „OLU– Podbeskidzie” w Żywcu.

Czytaj więcej: Ośrodki leczenia odwykowego alkoholowego na Śląsku:

Dane demograficzne - negatywne zjawiska społeczne

Województwo śląskie pod względem liczby ludności zajmuje drugie miejsce w kraju. W 2008 r. na powierzchni 12 334 km² (3,9% powierzchni kraju) mieszkało 4,7 mln osób, co stanowiło 12,2% ludności Polski. Ponad połowa ludności województwa (53%) stanowią kobiety. Region jest najgęściej zaludnionym obszarem Polski, na km² przypada tu 377 osób, przy średniej krajowej wynoszącej 122 os. Poziom urbanizacji jest najwyższy w kraju, w miastach województwa mieszka aż 78,2% ludności, tj. prawie 16% ludności miejskiej Polski.

Czytaj więcej: Dane demograficzne - negatywne zjawiska społeczne