Search


          Psycholog do domu Psycholog do domu Wsparcie Psychologiczne i Terapeutyczne na całą Polskę

                                                                                  

Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Spis treści

Kiedy możemy mówić o zespole stresu pourazowego?

W każdej sytuacji, w której zdarzyło się nam przeżyć takie zdarzenie, w którym zagrożone było nasze życie, lub w jakikolwiek inny sposób to, co nas spotkało przekroczyło granice naszego przeżywania i poznania.

Dotyczy to osób, które doświadczyły gwałtu, były sprawcami lub uczestnikami wypadku, katastrofy. Każdego z nas, kto przeżył coś traumatycznego. Podobnie, żołnierzy, lekarzy, i innych ludzi, którzy zostali wysłani w miejsce konfliktu zbrojnego czy w ramach pomocy humanitarnej na tereny zagrożone powodzią, trzęsieniem ziemi i innymi kataklizmami.

Zespół stresu pourazowego dotyczy też osób, którym dane było doświadczyć wojny, życia w obozie koncentracyjnym etc. Jest to szerokie pojęcie, określające takie doznanie psychiczne, które okazało się zbyt silne, a jego skutki trwale odcisnęły się na psychice danej osoby.