Search


          Psycholog do domu Psycholog do domu Wsparcie Psychologiczne i Terapeutyczne na całą Polskę

                                                          

W związku z zagrożeniem zarażenia COVID-19 zachęcamy Państwa do korzystania z naszych usług Online. Nasi psycholodzy połączą się z Państwem poprzez Skype, a także przeprowadzają konsultacje mailowe bądź telefoniczne. W obecnej sytuacji, jest to najlepsze rozwiązanie dla osób, które potrzebują konsultacji z psychologiem. Serdecznie zapraszamy!

                       

Rada Naukowo Programowa

Rada Naukowo Programowa - to grono specjalistów z całej Polski, którzy wyrazili chęć wspierania programu "Psycholog do Domu" swoją wiedzą i doświadczeniem w celu stałego podnoszenia jakości naszych usług, podnoszenia kwalifikacji psychologów, publikacji na naszych stronach artykułów podnoszących świadomość naszego społeczeństwa odnośnie zdrowia psychicznego, zaburzeń psychicznych i ich leczenia.

Zadaniem "RNP" jest również:

- wytyczanie kierunków rozwoju Programu PDD

- śledzenie nowinek psychologicznych,

- badanie trendów rozwoju zaburzeń psychicznych w naszym kraju,

- organizacja szkoleń dla naszych psychologów,

- wydawanie certyfikatów dopuszczających do obsługi pacjentów w naszym systemie,

- prowadzenie wykładów i warsztatów,

- opracowywanie procedur obsługi naszych pacjentów,

- wypełnianie założeń Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego,

- badanie rynku pod względem zaniedbań i zjawisk patologicznych w usługach Zdrowia Psychicznego,

- uczestnictwo w procesach legislacyjnych,

 

Poniżej prezentujemy osoby, które wyraziły akces w pracach Rady Naukowo Programowej i jednocześnie wyraziły zgodę na publikację ich danych w Internecie

 

  Imię i nazwisko                               

 

            Ukończone Uczelnie  


         Nurt    

 

prof. dr

Bassam Aouil

Przewodniczący Rady

Doktor psychologii, profesor nadzw. Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

psychologia kliniczna i rehabilitacyjna

http://www.psychologia.net.pl/autorzy.php?level=2

mgr Marta Zakrzewska Szzekoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Wydział Psychologia kliniczna

Neurokognitywistyka

(Neuronauka poznawcza)

doc Anna Gonzalez-Szwacka Wydział Psychologii UW
Szkoła Wyższa Psychologii Społeccznej
Systemowy, Behavioralno-Poznawczy
mgr Katarzyna Gąsińska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - psychologia (2011)

Uniwersytet Warszawski - profilaktyka społeczna i resocjalizacja (2007)
obecnie głównie terapia behawioralna
mgr Joanna Bogudał-Borkowska Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, wydział psychologii, specjalność: psychologia kliniczna.
Obecnie II rok Studiów Podyplomowych: Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
psychodynamiczny
mgr Ewa Al-Bari Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej poznawczo-behawioralny
mgr Marta Bereza Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego integratywny
mgr Joanna Baranowska Uniwersytet Gdański Wydział Nauk Społecznych na kierunku psychologia
Gdański Uniwersytet Medyczny- podyplomowe studia psychologii klinicznej
poznawczo-behawioralny, systemowy
mgr Daniel Kochanowski Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Poznawczo behawioralny.
mgr Marta Żak Uniwersytet Śląski w Katowicach - psychologia (2006) psychoterapia psychodynamiczna
mgr Justyna Bąk Uniwersytet Jagielloński systemowy
mgr Monika Kotecka Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
behawioralno-pozanwczy
mgr Justyna Leszcz W trakcie studiów doktoranckich - Uniwersytet Kazimierza wielkiego.

Ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Rok studiów na European University of Cyprus w ramach programu Erasmus
poznawczo - behawioralny
mgr Natalia Borowik Akademia Pedagogiki Specjalnej  
mgr Dorota Babrzymąka Psychologia Stosowana, Uniwersytet Jagielloński
Psychologia Transportu, Uniwersytet Jagielloński
integracyjny
mgr Renata Respondek Psychologia - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach TSR, coaching